Pozvánka na valnou hromadu 1.2.2022

Intersys, a.s., IČ: 15888771, sídlo Praha 10 – Uhříněves, Františka Diviše – areál RTK, 104 00

Představenstvo svolává řádnou valnou hromadu na den
1. února 2022 v 15.00 hodin

Valná hromada se koná v sídle společnosti.

Pořad jednání valné hromady:

  1. Zahájení
  2. Volba orgánů valné hromady
  3. Odvolání a volba členů představenstva
  4. Odvolání a volba členů dozorčí rady
  5. Závěr

V Praze dne 31. prosince 2021

…………………………………..……….
Intersys, a.s.
Milan Matoušek
Předseda představenstva


O webu

Redesign webu

Dne 2 července 2019, jsme pro vás spustili novou verzi webových stránek. 

Abychom návštěvníkům našeho webu v souvislosti s expanzí nových technologií a mobilních zařízení, poskytli přehlednější uživatelské prostředí. Dalším faktorem bylo posílit bezpečnost proti kybernetickým útokům, prostřednictvím nového systému, na kterém současný web běží.

Souhrnem: Naše nové webové stránky umožňují bezpečnější přístup na náš web a přehlednější dohledání potřebných informací a údajů, zejména na mobilním zařízení.