Pronájem lešení

Pronájem lešení poskytujeme včetně - montáže lešení, demontáže lešení a lešenářských služeb, realizovaných výhradně naší společností Intersys, a.s

Platební podmínky:

Platby v hotovosti nepřejímáme.

Platby platební kartou nepřijímáme.


Veškeré platby za pronájem lešení a souvisejí služby uhraďte formou převodu na níže uvedený bankovní účet.

Číslo účtu: 2501474916/2010

Podmínky pronájmu lešení:

 • Lešení je předáno v kompletním stavu dle montážního předpisu protokolem o předání a převzetí lešení.
 • Montáž lešení provádíme dle ČSN 738101, ČSN 738106, ČSN EN 12810, ČSN EN 12881 a nařízení vlády č. 362/2005 Sb.
 • Lešení smí být použito jako pracovní lešení třídy 3 podle ČSN 738111.
 • Lešení smí být použito pouze k účelům, pro které bylo provedeno, předáno a převzato do provozu.
 • Při změněném způsobu užívání lešení, který by mohl mít za následek snížení statické, funkční nebo pracovní bezpečnosti, se konstrukce musí z uvedených hledisek posoudit a v případě nutnosti v potřebném rozsahu upravit.
 • Mimo pravidelné prohlídky provádí objednatel denně před zahájením prací prohlídku lešení jako celku, při které se kontroluje zejména kompletnost lešenové konstrukce (zábradlí, podlahy, výlezy, žebříky, kotvení, zarážky atd.).
 • Konstrukce lešení musí být stále udržována tak, aby mohla bezpečně plnit funkci, pro kterou byla zřízena.
 • Závady zjištěné při prohlídkách musí být neprodleně odstraněny.
 • Objednatel nesmí lešení přestavovat a demontovat, případnou přestavbu provede na žádost objednatele zhotovitel
 • Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat do zhotovitelem předané lešenové konstrukce (vyjímání lešenových tyčí, kotev, ztužidel, zarážek apod.)
 • Je zakázáno připevňování jakékoliv další lešenové konstrukce (trubky, spojky apod.) nebo jiných stavebních zařízení (vrátky, shozy, výtahy, plachty, sítě apod.). To lze pouze po předchozí domluvě s dodavatelem.
 • Lešení musí objednatel předat zpět zhotoviteli úplné, nepoškozené, očištěné od malt, lepidel, barev apod.

Těšíme se na spolupráci

Máme zájem především o dlouhodobou spolupráci. Samozřejmě realizujeme i jednorázové zakázky pro firmy, ale i pro soukromé osoby z řad široké veřejnosti.